Saytımıza xoş gəldiniz!

Fabrika turu

Boru istehsalı

002 Molten iron preparation 02

Ərinmiş dəmir hazırlığı

003 Molten iron preparation 03

Ərinmiş dəmir hazırlığı

004 Centrifugal casting

Mərkəzdənqaçma tökmə

005 Centrifugal casting 02

Mərkəzdənqaçma tökmə

007 Cutting

Kəsmə

008 Internal wall griding

Daxili divar izi

009 Shot blasting

Atışma

010 Pressure holding test

Təzyiq tutma testi

011 Coating

Kaplama

012 Coating 02

Kaplama

013 Packaging

Qablaşdırma

014 Warehousing

Anbar

Uyğun İstehsal

001 Molds

Kalıplar

002 Core making

Core edilməsi

003 Metal casting

Metal tökmə

004 Casting

Tökmə

005 Shake out

Silkələmək

006 Shot blasting fittings

Partlayıcı armatur vurdu

007 Griding

Tökmə

008  Coating fittings

Kaplama armaturları

009  Fittings Warehouse

Armatur anbarı